Buiten gewoon bewegen
Activiteiten
Acties, nieuwtjes, prikborditems: je vindt het op

buiten gewoon bewegen.

Voor informatie over onze trainers, de verschillende buitentrainingen en sport voor bedrijven ga je naar van bloois sportadvies.

buiten gewoon bewegen

is de naam waaronder van bloois sportadvies diverse buitentrainingen voor verschillende doelgroepen promoot.

Gewoon

... omdat iedereen

buiten

kan

bewegen

!
van bloois sportadvies
specialist in het bedenken en geven van trainingen in de buitenlucht

Kuinderweg 17a | 8305 AJ  EMMELOORD
0527-698412